Ne ndertojme terrene sportive dhe ofrojme sherbime te ndryshme


Rreth nesh

Brati Group u krijua në vitin 2004, si kompania e parë shqiptare në fushën e ndërtimit të terreneve sportive e rregjistruar në rregjistrin tregëtar në 02.02.2004 me emrin BRATI shpk dhe me aktivitet kryesor në fushën e ndërtimit. Që prej themelimit, falë profesionalizmit dhe përkushtimit maksimal ka arritur të jetë lider në ndërtimin e terreneve sportive në tregun vendas.

Lexo me shume

Fakte të rëndesishme:

  • Omega për kampionet.
  • Asistencë teknike vendase dhe të huaj
  • Projektet tona u japin vlerë investimeve tuaja
  • Ne dhurojmë buzëqeshje
    (Brati Group është pjesë e nismave sociale, për kategori te vecanta të shoqërisë)

Kontaktoni

Navigoni në realizimet tona

Ideon, projekton dhe implementon terrene sportive në të gjithë elementet përbërës të saj.
Shiko projektet


Partnerët ndërkombëtar

Një aset i fuqishëm i kompanisë tonë, që tregon seriozitetin dhe lidhjet që ne kemi në treg, janë partnerët tanë, të cilët janë pjesë integrale e kompanisë tonë dhe na sherbejnë me të njëjtin seriozitet dhe korrektësi.